Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.sekaczowo.pl

§ 1. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Właścicielem sklepu internetowego jest Zakład Piekarniczo-Cukierniczy S.C. Kazimierz, Jarosław i Joanna Śledziewscy, ul. Stawiskowska 41, 18-421 Piątnica Poduchowna. NIP 7180000369; REGON 450078982, zwany dalej Sprzedającym bądź Sprzedawcą.
 2. Składający zamówienie, zwany jest Kupującym bądź Klientem w dalszej części Regulaminu.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania modyfikacji w Regulaminie w dowolnym czasie. Zmiany wprowadzone do Regulaminu obowiązują od momentu publikacji na stronie internetowej Sklepu. Zmiany nie dotyczą Klientów, którzy zawarli umowę kupna przed wprowadzeniem określonych zmian.
 4. Adres do korespondencji:
  Zakład Piekarniczo-Cukierniczy S.C. Kazimierz, Jarosław i Joanna Śledziewscy
  ul. Stawiskowska 41, 18-421 Piątnica Poduchowna.
  Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: Hexabank: 90 8762 0009 0000 3610 2000 0010
 5. Zapytania mogą być kierowane za pośrednictwem adres poczty elektronicznej na adres: biuro@sekaczowo.pl lub telefonicznie. Reklamacje należy składać na dedykowany adres poczty elektronicznej: sklep@sekaczowo.pl.
 6. Sklep internetowy sekaczowo.pl prowadzi wyłącznie sprzedaż detaliczną. Wszelkie zapytania odnośnie sprzedaży hurtowej należy kierować na dedykowany adres poczty elektronicznej: biuro@sekaczowo.pl lub telefonicznie.
 7. Niniejszy regulamin definiuje reguły użytkowania sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym sekaczowo.pl. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na postanowienia i informacje zawarte w Regulaminie.

§ 2. REJESTRACJA I LOGOWANIE

 1. Klienci mają możliwość do korzystania z rozszerzonych usług sklepu internetowego sekaczowo.pl po dokonaniu rejestracji przy pomocy dedykowanego formularza rejestracyjnego i następnie logowania przy wykorzystaniu danych dostępowych ustalonych podczas rejestracji.
 2. Rejestracja w sklepie internetowym sekaczowo.pl następuje na skutek akceptacji Regulaminu oraz wprowadzenia do formularza rejestracyjnego prawdziwych, aktualnych, pełnych i danych Klienta, takich jak: adres e-mail i hasło. Rejestracja i logowanie umożliwiają zapamiętanie w sklepie internetowym sekaczowo.pl danych Klienta.
 3. Klient może posiadać jedno Konto użytkownika. Założenie więcej niż jednego konta wymaga zgody wyrażonej przez Sprzedającego. Konta o zdublowanych danych stanowią podstawę do ich usunięcia lub zablokowania do momentu uzyskania wyjaśnień. Zakazane jest korzystanie z cudzych kont i udostępnianie kont osobom trzecim.
 4. Niedozwolone jest posługiwanie się przez Klienta w procesie rejestracji danymi innych osób, w tym adresami e-mail. Posługiwanie się nieprawdziwymi, nieaktualnymi, nieprawidłowymi bądź niepełnymi danymi lub też danymi innych osób stanowi podstawę rozwiązania Umowy zawartej pomiędzy Klientem, a Sprzedającym.

§ 3. OFERTA SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Oferta prezentowana na stronie stanowi ofertę handlową.
 2. Ceny prezentowane w sklepie internetowym sekaczowo.pl są wartościami brutto wyrażonymi w złotych polskich (PLN). Ceny nie uwzględniają kosztów wysyłki do Kupującego. Koszty wysyłki (łącznie dla całego zamówienia) doliczane są jako oddzielna pozycja w koszyku podczas składania zamówienia. Informacja o cenie przesyłki jest podawana przed zawarciem umowy sprzedaży.
 3. Za moment zawarcia umowy uznawany jest moment przyjęcia oferty Sprzedającego przez Kupującego, który następuje poprzez złożenie zamówienia w sklepie internetowym sekaczowo.pl w sposób zgodny z Regulaminem.
 4. Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym sekaczowo.pl są wolne od wad fizycznych i prawnych. Zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 5. Do każdego wysyłanego zamówienia załączana jest e-faktura.

§ 4. ZAMÓWIENIA

 1. Sprzedawca przyjmuje domniemanie, że Klient sklepu internetowego sekaczowo.pl zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu przed złożeniem zamówienia.
 2. Zakupów w sklepie internetowym mogą dokonywać wyłącznie osoby posiadające zgodnie z polskim prawem zdolność do pełnienia czynności prawnych.
 3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok. Sklep internetowy sekaczowo.pl zastrzega sobie jednak prawo wprowadzenia tymczasowych ograniczeń w korzystaniu ze sklepu ze względów technicznych lub urlopowych.
 4. Złożone zamówienie jest realizowane pod warunkiem prawidłowego wypełnienia formularza zamówienia, wybrania sposobu zapłaty i dostawy towaru.
 5. Kupujący po skutecznym złożeniu zamówienia otrzyma jego potwierdzenie w formie elektronicznej na adres e-mail podany w procesie rejestracji.
 6. Sklep internetowy sekaczowo.pl zastrzega sobie w razie wątpliwości, prawo do weryfikacji złożonego zamówienia telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. W sytuacji braku możliwości kontaktu i tym samym weryfikacji zamówienia, Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia.
 7. Zamówienie realizowane jest najpóźniej w piątym dniu roboczym po jego złożeniu.
 8. W przypadku, gdy ze względu na brak zamówionego towaru, skompletowanie zamówienia nie jest możliwe w ustalonym terminie, Kupujący zostanie powiadomiony o tym niezwłocznie powiadomiony i poinformowany o możliwości jego zrealizowania w terminie późniejszym lub normalnym, aczkolwiek z niekompletną jego realizacją oraz możliwością wprowadzenia zmian lub jego anulowania.
 9. W razie podjęcia decyzji przez Kupującego (gdy Sprzedający nie jest w stanie skompletować złożonego zamówienia) o realizacji części zamówienia, pozostała część kwoty opłaconego zamówienia zostanie zwrócona na wskazany przez Kupującego rachunek bankowy.
 10. W przypadku podjęcia przez Kupującego decyzji o rezygnacji z zamówienia (gdy sklep nie jest w stanie skompletować złożonego zamówienia) cała kwota opłaconego zamówienia zostanie na wskazany przez Kupującego rachunek bankowy.
 11. Zamówiony towar jest wysyłany do Kupującego niezwłocznie po skompletowaniu.
  W przypadku płatności przelewem wysyłka następuje po uznaniu płatności na rachunku bankowym Sprzedającego.
 12. W szczególnych wypadkach (np. na skutek błędu informatycznego, nieuzasadnionego użycia kodu rabatowego, bądź pozyskania i wykorzystania go w sposób niezgodny z regulaminem) Sprzedający ma prawo odstąpić od sprzedaży i realizacji zamówienia.

§ 5. WYSYŁKA TOWARU

 1. Wysyłka towarów jest realizowana wyłącznie w dni robocze.
 2. Wysyłka towaru jest realizowana w terminie od 1 do 5 dni roboczych. Dostępne są następujące formy dostawy: Kurier InPost, Paczkomat InPost, Kurier DPD, Kurier DHL, Kurier UPS. Sprzedawca nie ma wpływu na godziny doręczenia paczek przez kuriera. Kurier nie ma natomiast obowiązku informowania Klienta przed doręczeniem paczki. Dostawy realizowane są wyłącznie za pośrednictwem wyżej wymienionych firm kurierskich.
 3. Ze względu na ograniczoną możliwość kontrolowania przesyłek zagranicznych, wysyłka towaru realizowana jest wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz do wybranych krajów Unii Europejskiej.
 4. Każda przesyłka jest pakowana i zabezpieczana w sposób możliwie najbardziej staranny i zapobiegający zniszczeniu produktu lub obniżeniu jego jakości na skutek transportu. Do pakowania produktów używamy tylko najwyższej jakości grubych opakowań kartonowych. Wszystkie szkody wynikające z niewłaściwego transportu zostaną rozstrzygnięte w trybie reklamacji składanej w firmie transportowej.
 5. Dostarczony towar należy sprawdzić w obecności kuriera. W przypadku jakichkolwiek braków lub widocznych uszkodzeń mechanicznych należy zażądać sporządzenia protokołu szkody/protokołu niezgodności i odmówić przyjęcia przesyłki oraz niezwłocznie skontaktować się z nami opisując całą sytuację.

§ 6. KOSZTY DOSTAWY

 1. Koszty przesyłki pokrywa Kupujący poprzez wybranie przy składaniu zamówienia, jednej z dostępnych form dostawy: Kurier InPost, Paczkomat InPost, Kurier DPD, Kurier DHL, Kurier UPS.

§ 7. FORMY PŁATNOŚCI

 1. Zamówienie w sklepie internetowym sekaczowo.pl można opłacić przez przelew realizowany za pośrednictwem naszego partnera „Przelewy24” – serwis ten umożliwia dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków, płatności BLIK, odroczonej płatności Przelewy24, Apple Pay, Google Pay.
 2. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

§ 8. ZWROTY / ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Prawo do odstąpienie od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów, których przedmiotem świadczenia są wymienione w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 Prawa konsumenta, a w szczególności: produktów spożywczych ulegającym szybkiemu zepsuciu lub mającym krótki termin przydatności do spożycia; produkty dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. Produkt rozpieczętowany lub ze znacznie krótszym terminem do spożycia (niżeli produkt świeży) nie jest w pełni wartościowym towarem, co wpływa na jego niezdolność do ponownej odsprzedaży.

§ 9. REKLAMACJE

 1. Klient ma możliwość zapoznania się z dostarczonym towarem przy jego dostawie przed odbiorem.
 2. Ze względu na specyfikę produktów spożywczych (czyli wymagania wysokiej jakości, czystości, świeżości, wysokiej higieny oraz bezpieczeństwa zdrowotnego), terminy w jakich można je reklamować, są znacznie krótsze niż w przypadku innych towarów. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie terminów zawiadomienia sprzedawcy o stwierdzeniu  niezgodności  towaru  żywnościowego  z  umową,  na  zawiadomienie  sprzedawcy o wykryciu niezgodności towaru z umową, w przypadku gdy towar ten był dostarczany do miejsca zamieszkania kupującego, mamy  tylko  3  dni  od  dnia otrzymania towaru.  Po  upływie  tego  terminu konsument   traci uprawnienia reklamacyjne.
 3. Klient może zgłaszać reklamacje dotyczące produktów sprzedanych w ramach Sklepu sekaczowo.pl poprzez przesłanie pisemnej reklamacji na adres korespondencyjny Sprzedającego.
 4. Reklamacje można także zgłaszać poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: sklep@sekaczowo.pl
 5. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, numer zamówienia, datę zamówienia, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz dokładny opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 6. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres poczty elektronicznej podany w formularzu reklamacji.
 7. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji (zawierającej wymagane elementy i niewymagającej uzupełnienia), a nasz przedstawiciel skontaktuje się z Klientem przedstawiając decyzję pozytywną bądź negatywną w sprawie reklamacji.
 8. W przypadku gdy Kupujący nie odbierze zamówionej przez siebie paczki i domagać się będzie ponownej wysyłki zamówienia, sprzedający obciąży Klienta o koszt ponownego nadania.
 9. W przypadku gdy płatność została dokonana przy użyciu karty płatniczej zwrotu środków Sprzedający dokonana na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego.

§ 10. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisu art. 4 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie o ochronie danych) w odniesieniu do danych Kupujących jest Zakład Piekarniczo-Cukierniczy S.C. Kazimierz, Jarosław i Joanna Śledziewscy.
 2. Szczegółowe warunki postępowania z danymi osobowymi uregulowano w Polityce Prywatności stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do poinformowania Kupującego na łamach sklepu internetowego sekaczowo.pl odnośnie wszelkich zmian wprowadzanych do niniejszego Regulaminu.
 2. Zmiany wprowadzone do Regulaminu wchodzą w życie w terminie określonym przez Sprzedającego, aczkolwiek nie krótszym niż 7 dni, począwszy od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zmianach w sklepie internetowym sekaczowo.pl oraz dnia przesłania stosownego powiadomienia o zmianach do Kupujących.
 3. Wszystkie nazwy zastrzeżone i znaki towarowe wykorzystano w celach informacyjnych.
 4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego. W szczególności przepisy kodeksu cywilnego, rozporządzenia o ochronie danych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Wszelkie spory pomiędzy stronami Umowy rozstrzyga właściwy sąd powszechny.
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 27.09.2022.